CNBLUE

SPRING LIVE 2017 -Shake! Shake!-/Blu-ray&DVD・ポスター
AD&D: Shoichi Yoshida P: Yuuki Kawamoto, Azusa Takada