CNBLUE / SPRING LIVE 2017 -Shake! Shake!

SPRING LIVE 2017 -Shake! Shake!-/Blu-ray&DVD・ポスター

AD&D: Shoichi Yoshida P: Yuuki Kawamoto, Azusa Takada